Odkazy

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo pro místní rozvoj

CzechInvest – Agentura pro podporu podnikání a investic

Strukturální fondy v ČR – Národní orgán pro koordinaci

BusinessInfo – Oficiální portál pro podnikání a export

Hospodářská komora České republiky

Technologické centrum AV ČR – Národní informační centrum pro evropský výzkum

Enterprise Europe Network

Výzkum.cz – Informace státní správy o výzkumu a vývoji v ČR

The Competitiveness and Innovation Framework Programme / CIP

7. Rámcový program

Evropská komise

ERA SME

CORNET

Europa.eu