Reference

U každého projektu je naším cílem maximální spokojenost klientů s poskytovanými službami. Jsme rádi, že se nám dlouhodobě daří držet velmi vysoké procento úspěšnosti v procesu schvalování dotací zpracovávaných projektů.

Mezi úspěšně podpořené projekty patří společnosti z různých oblastí. Vizte například případovou studii EXBIO Praha z oboru biotechnologií.

Objem financí získaných v rámci operačních programů financovaných z prostředků EU

Od roku 2009 jsme se podíleli na zpracování mnoha projektů do různých programů podpory a grantových schémat financovaných z prostředků EU. V celkovém souhrnu jsme k lednu 2013 pro naše klienty pomohli získat dotace ve výši přes 1 mld. Kč.

Specializace a typ zákazníků

Naše společnost se specializuje na poskytování poradenských služeb podnikatelským subjektům především z oboru zpracovatelského průmyslu, výzkumu a vývoje a informačních a komunikačních technologií. V oblasti zpracovatelského průmyslu se jedná především o high-tech obory průmyslu výroby léčiv a léčivých přípravků (75 % stávajících klientů), letecký a automobilový průmysl, průmysl elektronických strojů a zařízení a optický průmysl (17 % stávajících zákazníků).

Z pohledu velikosti žadatelů převažují malé a střední podniky (75 %), následovány velkými podniky (24 %) a obcemi (1 %). V rámci regionálního vymezení převažují podniky ze Středočeského kraje, následovány krajem Jihomoravským a Moravskoslezským. Zkušenosti máme i se spoluprací se zahraničními klienty (USA, Německo, Bělorusko), kdy je komunikace vedena v anglickém jazyce.

Vybrané reference

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost