Služby

Poskytované služby z oblasti dotačního poradenství pokrývají celý životní cyklus projektu. Z nabízených služeb si můžete zvolit takové, které vyhovují Vašim potřebám.

Samozřejmostí je profesionální a kompetentní přístup doplněný zkušenostmi z přípravy dotačních programů a výzev Operačního programu Podnikání a inovace a z procesu výběru projektů. Dále pak z vlastního zpracování projektů a zajištění jejich bezproblémové realizace pro řadu významných společností v České republice.

Příprava projektu do získání podpory projektu

 • Konzultace Vašeho podnikatelského záměru a vyhledání vhodných dotačních titulů (zejména Operační program Podnikání a inovace /OPPI a Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost /OPLZZ)
 • Zpracování žádosti o dotaci včetně příloh a studie proveditelnosti
 • Technické zabezpečení podání žádosti
 • Informování o novinkách a pravidlech programu a výzvy
 • Konzultace s Poskytovatelem podpory nebo zprostředkujícím subjektem, zjišťování aktuálních informací

Realizace projektu

 • Zpracování výběrových řízení
 • Zpracování žádostí o platbu a monitorovacích zpráv o průběhu realizace projektu
 • Dohled nad naplňováním podmínek výzvy a indikátorů projektu
 • Poradenství při nastavení účetnictví a vnitřních směrnic pro projekt dle pravidel programu a výzvy
 • Komunikace s poskytovatelem podpory/zprostředkujícím subjektem
 • Konzultace dle potřeby

Udržitelnost projektu

 • Zpracování monitorovacích zpráv po celou dobu udržitelnosti
 • Poradenství při zajištění archivace dokumentace projektu
 • Osobní účast na kontrolách
 • Informování o novinkách a pravidlech programu a výzvy
 • Dohled nad dodržováním podmínek udržitelnosti projektu