Speciální nabídka

Služby, které Vám nabízíme v rámci dotačního poradenství, se vždy přizpůsobují zákazníkovi. Doporučujeme však tyto speciální varianty spolupráce.

Nabídka platí pro všechny typy a velikosti projektů. Platební i obchodní podmínky jsou předmětem dohody.

Chci se učit!

  • Zpracování/oponentura projektu
  • Zpracování 1. žádosti o platbu
  • Zpracování 1. monitorovací zprávy
  • Zpracování 1. výběrového řízení
  • Konzultace dle potřeby

Jsme v tom společně!

  • Komplexní služby dotačního poradenství po dobu zpracování, realizace a udržitelnosti projektu